divendres, 8 de setembre del 2017

(V) Creiem en Catalunya

(V) Catalunya, una economia sòlida en internacionalització per afrontar un futur millor

El repte de futur de Catalunya trobarà, en la internacionalització de la seva economia, un aliat.

L’actual solidesa de la internacionalització de l’economia catalana serà un motor d’activitat econòmica, un facilitador de la competitivitat i un generador de major progrés: més ocupació, més estable i de major qualitat i, alhora, major generació d’ingressos públics per fer front als reptes socioeconòmics del
país. En internacionalització, dimensió i solidesa no van necessàriament junts.

Podem trobar economies petites ben sòlides en internacionalització i d’altres de majors que no ho són tant. La solidesa reflexa qualitat de les capacitats i
dels resultats de la internacionalització.

Podem competir amb els millors, sense complexos i amb garantia d’èxit

La solidesa en la internacionalització d’una economia, mesurada empíricament a traves de l’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI), recull de forma sintètica la fortalesa i robustesa en internacionalització d’una economia, i en aquest sentit, l’economia catalana és totalment homologable a la dels estats del nostre entorn.

El treball realitzat durant dècades per les empreses del país fa
que avui tinguem una base d’exportadors conformada per empreses de dimensions ben diferents, en què els sectors protagonistes són amplis, i on els destins de la nostra exportació es caracteritzen per una alta diversificació, elements bàsics per afrontar amb garanties el repte d’adaptar-nos a un entorn de l’economia i del comerç internacional que és volàtil, incert, complex i ambigu (VUCA en les seves sigles en anglès).

Les empreses que s’han internacionalitzat han fet evident que la internacionalització és necessària i que és possible per a qualsevol empresa.

Aquestes empreses són un exemple i han marcat el camí a seguir: convenciment, aplicació de metodologia i persistència. Una tasca a què han contribuït també les organitzacions empresarials i ACCIÓ (l’agència pública de promoció de la internacionalització amb una sòlida i creixent xarxa d’oficines de suport a les empreses a l’exterior).

La situació de partida avui no representa cap fre, permet treballar de forma decidida per aconseguir que la solidesa de la nostra economia millori i contribueixi de forma rellevant als nous reptes econòmics i socials de Catalunya.

Estratègia d’internacionalització de país

En el pròxim futur, disposar d’una estratègia d’internacionalització de país, única, amb capacitat pròpia completa, fruit de les noves competències assumides, serà una gran oportunitat. El seu disseny i execució ha de comptar amb el paper protagonista de les empreses a través dels seus organismes de representació. L’estratègia haurà de garantir una major base d’empreses exportadores i unes majors quotes de mercat de les que ja ho són. 

Això contribuirà a disminuir la concentració empresarial de l’exportació, que es força elevada malgrat el gran nombre d’empreses exportadores.

Poder treballar de forma directa sobre tots els elements facilitadors de la internacionalització, com pot ser l’eliminació de barreres a l’exportació o la gestió eficient de visats, serà una oportunitat de quècal ser-ne conscient i amb què caldrà el compromís de tots.

Catalunya és una economia sòlida en internacionalització , i això lluny de ser un fre en la nova etapa del país serà, si ho fem bé, un motor de progrés.

Resum de l’exposició de Joan Tristany a càrrec de l’Associació Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya.
Girona, 4 de maig de 2017

Llegiu l'anterior (IV)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Participeu amb nosaltres a les activitats al carrer:

Apunteu-vos al enllaç al doodle que trobareu  al nostre web (part superior dreta). 
  • Veieu-ne les activitats al calendari (a la columna dreta d'aquest blog i al web.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada