dijous, 7 de setembre de 2017

(IV) Creiem en Catalunya

(IV) Fer de Catalunya un dels millors països europeus per crear ocupació i constituir empreses


Un milió de persones poden trobar una millora en la forma de portar el seu negoci o ocupació

A més dels prop de 540.000 afiliats a la Seguretat Social en el règim d’autònoms, hi ha un col·lectiu de treballadors per compte propi en situació irregular que podria superar el d’autoocupats en situació legal. Estem parlant doncs d’un col·lectiu de més d’un milió de persones.

 
El model de l’Estat espanyol: un model hostil

L’Estat espanyol, aplica un model hostil, orientat a la recaptació, insensible amb la problemàtica de les pimes, i basat en la desconfiança vers l’administrat.

1. La complexitat administrativa, que imposa tràmits semblants als de les empreses grans, que a la pràctica obliga a contractar els serveis d’un gestor administratiu.

2. Una pressió fiscal elevada, que malgrat els avantatges fiscals específics per a les pimes, no compensen els avantatges de les grans empreses.

3. Les quotes de la Seguretat Social, rígides i obligatòries, tant si hi ha ingressos com si no.

4. El rigor sancionador en cas de retard en els pagaments a la Seguretat Social i a hisenda, que empitjoren la sovint malmesa tresoreria de pimes i autònoms.

5. L’obligació de presentar la liquidació de l’IVA trimestralment, fins i tot si el volum de vendes és insignificant, avançant a la hisenda pública els imports pendents de cobrar, a la vegada que alguns han de patir la morositat de les administracions públiques. (caldria conservar-tot el text si es possible: aquí SÍ hi ha propostes concretes)

En el seguiment que fa la Comissió Europea de les seves recomanacions per corregir les principals dificultats de pimes i autònoms, les condicions de les PIME a l’Estat espanyol es qualifiquen en pitjor situació que la mitjana europea en vuit dels nou indicadors que es mesuren.


Propostes per a un país millor per a les empreses i l’ocupació

Normatives per a un tracte més just a pimes i autònoms, facilitant-ne el desenvolupament i impulsant així el creixement econòmic:

1. Una Administració que miri autònoms i pimes com a clients, que doni facilitats per a les gestions, informació adequada, que tracti els retards en els pagaments amb eines de suport com l’Small Business Act de la UE

2. Racionalització de les cotitzacions socials dels autònoms, sense ofegar els qui tenen menys ingressos: que no superin el 20% dels ingressos un cop deduïdes despeses. Tramitació de l’alta gratuïta, i si els ingressos anuals són inferiors al SMI estarienexempts de cotització.

3. Simplificació del règim fiscal dels autònoms i les pimes, especialment de l’IVA (tarifa plana) i un règim de “comptabilitat de caixa” real, facilitant una única declaració anual.

4. Eliminar obstacles a la contractació de personal, equiparant les cotitzacions socials als nivells mitjans dels països de la UE i l’OCDE, compensant les quotes dels treballadors no disponibles (malaltia, maternitat, etc.), recuperant la figura de l’aprenent i contractació simplificada per a treballs ocasionals. 

5. Foment de l’emprenedoria i suport a les pimes, creant instruments específics de finançament de capital risc. 

 
Quan Catalunya implementi les recomanacions de la Small Business Act, fins a 500.000 persones legalitzarien la seva situació.


Veieu en la font original el resum de l’exposició de Josep Ma Vàzquez, a càrrec de l’Associació Fòrum  Empresarial Creiem en Catalunya. 

Llegiu l'anterior (III)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Participeu amb nosaltres a les activitats al carrer:
  • Apunteu-vos al enllaç al doodle que trobareu  al nostre web (part superior dreta). 
  • Veieu-ne les activitats al calendari (a la columna dreta d'aquest blog i al web.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada