dijous, 8 de setembre del 2016

OPINIÓ: "Principis fonamentals i lleis. Democràcia i lleis", per Alfons Carreras

Els 'principis fonamentals' de la física ja apareixen en el mateix moment en què apareix la matèria i l'energia. És tasca de societats intel·ligents trobar models i lleis que donin explicació d'aquests principis.

Posem-ne un exemple:
La Gravitació ('principi fonamental'), que es manifesta com una força d’atracció entre tota la matèria de l’univers, és un dels principis fonamentals de la física. Isaac Newton va ser capaç d’establir amb l'ús del llenguatge matemàtic una simple llei que quantificava la força recíproca entre dos cossos: la llei de gravitació.

Malgrat tot, la gravitació era present des de milions d'anys abans sense que calgués haver formulat cap llei. La llei no és la causa de la gravitació, sinó exactament el contrari.

Anàlogament:
La Democràcia és un principi o valor fonamental per a l'organització de les societats. Pel que sabem els primers a practicar la democràcia, encara que de forma una mica particular des del nostre punt de, foren els grecs. Els ciutadans es reunien a l’àgora i després de discutir i contrastar prenien decisions sobre els afers públics, decisions que eren executades pels representants electes.

La democràcia és un valor o principi bàsic, com ho són la llibertat, la justícia i la igualtat. Es tracta de principis bàsics propis de les nostres societats que en cap cas són conseqüència de lleis ni de constitucions. Primerament tenim els valors de la democràcia, la justícia i la llibertat, i després ens dotem de lleis per a fer-los viables i defensar-los.

Carreras
En canvi podem trobar lleis sense democràcia. Pensem, per exemple, en l’edat Mitjana, l'absolutisme, el feixisme, etc. I també tot pot haver democràcia, justícia i llibertat sense lleis, de la mateixa manera que els principis de la física han existit molt abans de la formulació de models i lleis.

I ara resulta que en aquesta nostra pseudo-democràcia, la de l’Estat espanyol, hi ha lleis contra la democràcia, contra la igualtat i contra la justícia. Ens volen fer creure, als catalans, que el nostre dret fonamental d’exercir la democràcia ho és gràcies a tot un seguit de lleis redac
Carrerastades fa quatre dies i manipulades per polítics de dubtosa qualitat democràtica, polítics ancorats en Carrerasun entorn d’interessos no confessats i esclaus de la seva incompetència, ens ho volen fer creure una vegada darrere l'altra .

Quan s’adonaran que l’única forma de millorar la democràcia és exercir-la? Quan s'adonaran que la millor manera per a què els ciutadans ens sentim lliures, respectats i responsables dels nostres actes és respectar les decisions preses per les majories?

I fins quan haurem d’aguantar aquesta mirada tan curta i aquest menyspreu envers l’opinió de la ciutadania?


Alfons Carreras
HGxI

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada