dijous, 2 de juliol de 2015

Procés electoral 3 i 4J. Qüestions pràctiques

Benvolgut/da,

Passem tot seguit a aclarir aquells dubtes que puguis tenir i que donen resposta a les moltes preguntes que ens heu fet aquests dies.

Qui pot votar?

Tots els membres de l’ANC que en data 26 de juny de 2015 es trobin correctament inscrits com a socis de ple dret de l’Assemblea Nacional Catalana, siguin majors d’edat i estiguin al corrent de pagament al primer trimestre de 2015. No poden votar ni els simpatitzants, ni els col·laboradors.

Com puc comprovar si estic al cens?

A la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) trobaràs l’apartat Consulta Cens 4J. Et demanarà el DNI/NIE i enviarà un correu electrònic a l’adreça que tenim d’aquell DNI/NIE a la nostra base de dades. Amb l'e-mail rebràs un codi de validació que necessitaràs si vols votar per correu electrònic. Per a qualsevol consulta o problema pots enviar un correu a secretariat@assemblea.cat amb les dades següents: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon.

On es pot votar?

Els socis/es podran votar a qualsevol lloc de votació, amb independència de quina Assemblea territorial estiguin adscrits. Per tant un soci de Barcelona podrà votar si ho desitja a Palamós. A partir de dijous dia 2 es publicarà a la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) el llistat complet de llocs de votació a tot el país, amb l’adreça i els horaris de votació.

Quan es pot votar?

Per facilitar la participació, la consulta se celebrarà el divendres dia 3 i dissabte dia 4 de juliol de 2015, dintre dels següents horaris:

• Divendres tarda de 17:00 a 21:00
• Dissabte matí de 10:00 a 14:00

Els diferents llocs de votació poden obrir els dos dies o algun dels dos. Els socis/es disposaran de l’horari de cada lloc de votació a la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/).

Com es pot votar?

Per votar es necessari emplenar la butlleta de votació de la consulta que esta disponible a la nostra pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) i impresa en paper a tots els llocs de votació. Serà nul qualsevol vot emès amb una butlleta diferent o bé que continguin inscripcions o esmenes que alterin, modifiquin o condicionin la pregunta.

Quin document necessito per poder votar?

Hauràs de mostrar al secretari de la Mesa un document d’identitat suficient i amb fotografia per permetre verificar la seva inclusió en el cens general.

Si la Mesa em diu que no figuro al cens, què faig? No podré votar?

Si a data 26 de juny de 2015 estàs inscrit com a soci de ple dret, ets major d’edat i estàs al corrent de pagament; llavors és possible que hi hagi un error al cens. En aquest cas hem previst el sistema de Vot amb Incidència: els companys/es de la Mesa t’entregaran dos sobres. En el primer introdueixes la teva butlleta de votació i el tanques. Emplenes la Fulla de Vot amb Incidència on anotaràs el seu nom i cognoms, el número de DNI o NIE i la AT a la que pertanys i ho signes al final. Seguidament introdueixes aquesta fulla i el sobre amb el vot en el segon sobre. La Mesa ens el farà arribar un cop tancat el lloc de votació i podrem estudiar la incidència i resoldre-la, si és el cas, incorporant el teu vot al resultat definitiu.

Si estic a l’estranger, podré votar?

Sí mitjançant el vot per correu electrònic.

Si pertanyo a una Assemblea Exterior, podré votar?

Sí, mitjançant el vot per correu electrònic.

Puc votar anticipadament, ja que divendres i dissabte no hi seré?

Sí, mitjançant el vot per correu electrònic.

No puc desplaçar-me a cap lloc de votació. Puc votar d’alguna manera?

Sí, mitjançant el vot per correu electrònic.

Com puc votar per correu electrònic?

Per exercir el dret a vot mitjançant correu electrònic, el soci/a haurà de consultar si està donat/da d’alta en el cens, a la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) apartat Consulta Cens 4J. Si és així, a l'e-mail de confirmació trobaràs un codi de validació. Hauràs de descarregar-te la butlleta de votació de la nostra pàgina web i marcar la opció desitjada. Seguidament has de remetre un correu electrònic a l’adreça consulta4j@assemblea.cat, adjuntant la butlleta degudament escanejada, en PDF, fotografia o qualsevol altre sistema que en permeti la seva visualització. En el cos del correu electrònic hauràs d’indicar el teu número de DNI/NIE i el codi de validació. No es consideraran vàlids els correus electrònics que no tinguin la butlleta, el número de DNI/NIE i el codi de validació. Els vots emesos amb aquesta opció no tenen la consideració de vot secret, i tenen per tant, les mateixes característiques que el vot a ma alçada.

Quan puc votar per correu electrònic?

Es podrà exercir el dret a vot mitjançant correu electrònic des del dia 2 de juliol fins el dia 4 a les 14:00 hores. Es consideraran no vàlids tots els correus electrònics que es rebin amb posterioritat a aquesta hora.

I si després de votar per correu electrònic decideixo votar presencialment?

Els vots per correu electrònic no s’introduiran fins després del tancament dels llocs de votació, dissabte a les 14 hores. Per tant si has votat presencialment, el sistema bloqueja la introducció del vot per correu i aquest es desestima.

Si canvio d’opinió o tinc una errada, puc canviar el meu vot per correu electrònic?

Només és vàlid el primer vot emès per correu electrònic. Si el primer e-mail és vàlid es desestimaran els segons i ulteriors vots per correu electrònics rebuts de la mateixa persona. Quan votem presencialment tampoc podem recuperar o canviar la butlleta després.

Estant tot aclarit, t'animem a participar.

27º09'2015" On tot comença

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada