dilluns, 6 de març de 2017

Aportacions del Consell d'Assemblees territorials
ÍNDEX

PREÀMBUL....................................................................................................................... 1
 

PAÍS INFORMAT .............................................................................................................. 2
1.1 El tema del mes .......................................................................................................... 3
1.2 Motivació i captació de voluntaris ................................................................................ 5
1.3 Missatges de tipus econòmic / Nacionalisme tou .......................................................... 6
Conclusions finals àmbit País informat .............................................................................. 8
 

INCIDÈNCIA POLÍTICA EN EL TERRITORI ...................................................................... 10
2.1 Incidència política en aquesta darrera etapa ................................................................ 11
2.2 Qüestions polítiques que caldria debatre ..................................................................... 13
2.3 Com organitzar trobades presencials .......................................................................... 17


REFERÈNDUM ............................................................................................................... 21
3.1 Campanya referèndum nacional ................................................................................. 22
3.2 Anàlisi de perills, dificultats i problemes que poden sorgir i com contrarestar-los ......... 23
3.3 Vot exterior ............................................................................................................... 25
Conclusions finals àmbit referèndum ............................................................................... 26
 

DEFENSA DE LES INSTITUCIONS ................................................................................. 29
Escenaris, accions de resposta, com i quan actua ........................................................... 30
Mobilització i resistència ciutadana (actuació i paper de la societat civil)........................... 31
Paper de les sectorials ..................................................................... 32
Acció internacional ......................................................................................................... 33
Conclusions finals .......................................................................................................... 34


 
Cliqueu aquest enllaç per a baixar el document

També el podeu trobar al nostre web

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada