dimarts, 18 de juliol de 2017

Garanties per a la democràcia (4): un vot normal


4. Col·legis. Paperetes. Urnes. Un vot normal

La Llei del Referèndum d’Autodeterminació regularà tots els aspectes vinculats a la votació de l’1 d’octubre, des dels punts de votació fins a la constitució de les meses electorals.

Com en qualsevol altre procés electoral, l’1 d’octubre hi ha haurà urnes i paperetes, i podran votar els majors de 18 anys. De la mateixa manera, les meses dels col·legis electorals es constituiran com s’ha fet sempre, és a dir, amb presidents i vocals designats per sorteig. Els membres escollits rebran una notificació personal. Només es podrà emprar el vot anticipat per correu en el cas dels catalans residents a l’exterior.

Pel que fa als catalans i catalanes residents a l’estranger, podran votar, com a totes les eleccions, sempre que formin part del Censo de Españoles Residentes Ausentes i que estiguin inscrits al registre que el Departament d’Exteriors té habilitat per relacionar-se amb els catalans que viuen arreu del món. El vot es farà efectiu mitjançant un correu que s’adreçarà a les 11 oficines que té el Govern l’exterior. Llegiu el següent: Garanties per la democràcia (5): Votarem on sempre
Llegiu l'anterior: Garanties per a la democràcia (3): un vot vinculant

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada