dimarts, 29 de juliol del 2014

Ara és l'hora! Què passarà després del 9N? Com es construirà el Nou Estat?


Què passarà si hi ha una majoria en favor de la independència de Catalunya?

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) preveu una Declaració solemne d'independència del Parlament i una negociació amb l'Estat espanyol amb mediació internacional, acompanyat d'una gran mobilització ciutadana i de moviments de resistència civil.

Una suspensió de l'Autonomia seria ineficaç segons el CATN. L'important, des del punt de vista tècnic, són les estructures del nou  Estat (català). Per exemple, no hauríem de patir per l'abastament d'aigua ni pel subministrament energètic.

Catalunya assumiria tot el deute espanyol atribuïble a les infrastructures estatals a Catalunya, que es quedaria amb tots els béns de l'estat espanyol en territori català. Les condicions del repartiment del deute s'haurien de negociar.

El CATN aposta per mantenir l'euro perquè una transició cap a una nova moneda tindria uns costos massa alts. Mentre la integració a la UE no s'acabés de fer efectiva, Catalunya, com Mònaco o Andorra, podria continuar fent servir l'euro.

Les estructures d'estat que determina la UE

Heu-ne aquí només algunes d'un total de quaranta:

–Un servei o una autoritat de duanes per a les funcions de comerç exterior i vigilància, control i inspecció de mercats.
–Una agència catalana de la seguretat social.
–Una autoritat reguladora del servei postal.
–Una unitat administrativa amb competència per a resoldre les sol·licituds de reconeixement de titulacions acadèmiques i professionals per a l'exercici de les professions regulades.
–El Banc Central de Catalunya, al qual siguin atribuïdes les funcions pròpies previstes en els tractats i en el conjunt de disposicions que determinen el funcionament de la unió econòmica i monetària.
–El cos de mossos d'esquadra hauria d'assumir funcions de guàrdia costanera.
–Estructura administrativa responsable de seguretat del transport ferroviari.
–L'Agència Catalana de Seguretat Aèria.
–Gestors privats del mercat elèctric.
–Gestors privats del mercat de gas.
–Agència Tributària de Catalunya
–Un sistema judicial de bell nou.
–Un servei de control fronterer.
–Un servei d'administració d'immigracióEl pressupost de la Catalunya independent no tindrà dèficit, sinó que tindrà superàvit


Quin seria l'impacte de la independència en el pressupost de la Generalitat? El CATN conclou que el nou estat català hi guanyaria 11.600 milions d'euros, el 5,9% del PIB. Per tant, el pressupost del govern català tindria superàvit. 5.810 milions d'euros serien fruit de les balances fiscals, i s'hi sumarien 7.184 milions que l'estat català deixaria de pagar per l'amortització del deute de l'estat espanyol. Tanmateix, s'hi haurien de restar 1.400 milions que es destinarien a les organitzacions internacionals on ingressés el futur estat, com ara la Unió Europea.


Enllaços:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada