dijous, 7 de maig de 2015

OPINIÓ. 'Voler embolicar la troca', per Gemma Cerezo

Ara diuen que s’hauran de repetir les preinscripcions a les escoles públiques. La versió oficial és que no s’ha informat prou bé del dret que tenen les famílies a demanar l’escolarització dels seus fills en castellà. 

És de suposar que es deurien sentir frustrats quan van veure que molt pocs pares van demanar la compensació econòmica per poder portar els nens a una escola privada que oferís aquesta opció i que, a més, cap d’ells no complia els requisits adequats; ara hi tornen a insistir, a veure si a còpia de fer-ne propaganda i anar predicant que a Catalunya s’ensenya català en detriment del castellà aconsegueixen una mica més de clientela.

'Els millors resultats són 
els dels alumnes catalans 
que han fet l’escolaritat 
amb un model bilingüe'

Per a qualsevol persona amb un mínim de sentit comú aquest raonament és del tot absurd. Per començar, les llengües no s’aprenen només a l’escola; bàsicament s’aprenen a casa i en l’entorn familiar, a l’escola se’n poden polir alguns aspectes, se n’ensenya la gramàtica i els continguts teòrics, però, la llengua en si, a l’escola s’usa, no s’aprèn; pel que fa a als continguts acadèmics del castellà estan perfectament recollits en els currículums corresponents.Qualsevol dubte al respecte hauria de quedar esvaït en veure els resultats de les proves de llengua castellana que es fan, que són iguals  per a totes les comunitats de l’estat: els millors resultats són els dels alumnes catalans que han fet l’escolaritat amb un model bilingüe, cosa gens estranya, perquè està comprovat que com més llengües es mamen de petit més facilitat es té per incorporar-ne de noves; pensem en les persones que tenen pares de diferent nacionalitat, acaben parlant perfectament el català, el castellà, l’idioma del pare i de la mare i no els costa gaire aprendre’n més.

'I si no és ignorància, què 
l’ha empès a actuar així? 
Per a mi la resposta és clara: 
la mala fe'

El ministre d’Educació tot això ja ho sap, n’estic convençuda; diuen que precisament el senyor Wert és molt intel·ligent i culte, per això no se li pot aplicar la disculpa de la ignorància per proposar la barrabassada que ha proposat. I si no és ignorància, què l’ha empès a actuar així? Per a mi la resposta és clara: la mala fe.

Gemma CerezoProgrés o retrocés. Dependència o independència. Tu decideixes


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada