dimecres, 17 de setembre de 2014

Els nostres amics d'IrlandaEn Charlie, amic del nostre company Enric, ens envia informació i ens mostra l'estelada que tenen hissada.

On our TV channels all today and yesterday they are showing th"V" protest in BCN with excellent footage and good commentary that Spain as opposed to GB are ignoring democratic rights of the people whilst Cameron and Britain are both acting appropriately. You would be very pleased of the time given to the Catalan situation. Even today (Sunday) the large "Estelada" is still flying from Free Derry Wall. I am very pleased. Charlie 


Traducció

En el nostres Canals de TV (irlandesos), durant tot el dia i també ahir, estan mostrant la “V” de BCN, amb excel.lent cobertura i bons comentaris dient que Espanya, a diferència de GB, està ignorant els drets democràtics de la gent tot i que Cameron i Britain estan actuant adequadament.


Tu (jo) estaries molt complagut amb el temps dedicat a la situació Catalana.

Avui mateix (dissabte) la gran estelada és encara voleiant des del Free Derry Wall. N'estic molt content.

Charlie

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada