dissabte, 10 d’agost de 2013

6. (i darrer) Quin és el paper de l’ANC?Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions donarà tràmit a les peticions que es presentin i notificarà la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.


L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i a organismes, institucions i tribunals internacionals, i als representants electes del poble de Catalunya.

La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. 


Els responsables de l’Assemblea Nacional Catalana faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació.

Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant a la persona que la signa i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.


+informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada