divendres, 27 de gener de 2017

OPINIÓ: "Perquè la majoria votarem SÍ en el referèndum a favor de la República Catalana?", per Enric Sánchez

PER AL MANTENIMENT DE LES PENSIONS 
Catalunya està en millor situació que Espanya per atendre la despesa dels seus jubilats. La ràtio de persones treballant i contribuint a la Seguretat Social, així com la seva aportació, sempre han estat superiors a la mitjana espanyola. Abans de la crisi les contribucions catalanes a la Seguretat Social representaven el 24% del total estatal mentre que els pensionistes catalans no arribaven al 17%. 

PER A ACONSEGUIR MILLORS PERSPECTIVES DE FUTUR

Podrem invertir a casa nostra tots els recursos generats pels contribuents catalans i dedicar-los a satisfer les necessitats i els interessos del país i dels seus ciutadans. Si disposem dels instruments per dissenyar i implementar el model social, econòmic i territorial que escollim els catalans, podrem definir els sectors prioritaris per a noves activitats i orientar les inversions cap on generin més ocupació, riquesa i benestar. 

PER A ASSEGURAR L’ESTAT DE BENESTAR 
La reducció de la taxa d’atur i el consegüent augment de l’ocupació generarà més recursos, via impostos, a la hisenda i la seguretat social catalanes, permetent augmentar la despesa general, especialment en l’àmbit social, sanitari, d'ensenyament i de cultura. 

PER A ESTABLIR NOVES EMPRESES 
Catalunya és una de les zones més industrialitzades del sud d’Europa i un gran focus d’atracció per a la implantació d’empreses multinacionals. Disposant dels instruments propis d’un estat podrem potenciar encara més les inversions internacionals i també la creació i projecció exterior de les empreses catalanes. 

PER A RESOLDRE EL PROBLEMA D’INFRAESTRUCTURES 
Deslliurada dels continus retards, incompliments i manca d’inversió de l’Estat espanyol, la República catalana podrà dedicar tots els recursos necessaris a acabar i millorar les infraestructures que estiguin en marxa i projectar-ne de noves: Solució per a Rodalies de Catalunya, accés ferroviari als ports de Barcelona i Tarragona, transformció de l’aeroport del Prat en «hub» de vols internacionals, desenvolupament del Corredor Mediterrani, etc. 

PER A OBTENIR VIABILITAT ECONÒMICA 
Tots els estudis econòmics generats confirmen la capacitat de Catalunya per a afrontar amb èxit el repte de ser un estat d’Europa amb prou capacitat per generar els recursos econòmics necessaris per a fer realitat les seves aspiracions, alhora que també confirmen la capacitat per atendre els compromisos contrets amb el deute , alliberant-nos de l’actual hipoteca permanent, hipoteca induïda per interessos aliens. 

PER A CONSTRUIR UNA NOVA LEGALITAT 
Amb l’aprovació de la Constitució de la República catalana de dret, democràtica i social, i de noves lleis pensades per afavorir el benestar dels seus ciutadans, es prioritzarà la regeneració de l’administració publica i l’establiment de nous mecanismes rigorosos amb què poder combatre eficaçment el frau i la corrupció. 

PER DEMOCRÀCIA I PER DIGNITAT 
Promogut pel PP amb l’aquiescència del PSOE, a l’Estat espanyol està en marxa un procés silenciós de retrocessió democràtica cada cop més evident que posa de manifest la dubtosa separació de poders de l’Estat i la baixa qualitat de la democràcia espanyola. La creació de la República catalana significa un rebuig total a aquest escenari i l’establiment d’un model diferent, modern, autènticament democràtic, transparent i participatiu. Com s’està veient, la regeneració política d’Espanya a partir de la seva legalitat actual no és viable. Només sortint del marc legal espanyol serà possible assolir nivells de democràcia real. 


L’estat del benestar espanyol ha deixat de ser una possibilitat de futur a esdevenir una quimera. Continuar formant-ne part només ens aportaria baix nivell democràtic, retallades, pobresa, manca de perspectives de futur i frustració, sobretot per als més joves.

Enric Sánchez
HGxI

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada